تولید محصولات دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تامین نیازمندی های ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولی از اهداف تاسیس مجموعه شفق می باشد.