اسکیل آپ و کرونا

ویروس کرونا یک ویروس همه گیر جهانی است که بسیاری از کسب و کارها در ایران ضربه وارد کرده است. در روز های سخت مثل این ایام راه اندازی اندازه کسب و کار اینترنتی بیشترین کمک را میتواند به کسب کار ها کند.
شرکت ما در این ایام، برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بیش از یک ماه کارمندای شرکت را راهی خانه کرد تا کار های شرکت را به صورت دور کاری انجام دهند. ولی در این زمان کرونایی خیلی سفارش های جدید به سمت شرکت روانه کرد بخاطر همین شرکت مجبور شد تعداد زیادی نیرو در این ایام استخدام کند.
تعداد برنامه نویسان شرکت در ایام کرونا ۲ برابر شد!