استارت آپ چیست؟

استارت آپ (به انگلیسی Start-up) که استارت اپ به فارسه شرکت نوپا  ترجمه ترجمه شده است.

استرات اپ به شرکت های که فقط در زمینه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات فعالیت میکنند نمیگویند اما به دلیل اینکه بسیار از از استارت اپ های که طی چند سال اخیر در کش.ر شکل گرفته اند در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات بوده اند بخاطر همین در تعریف به استارت آپ ها شرکت های نوپا در زمینه فن آوری می گویند.

تعریف استارت آپ:

استارت اپ در دیگر دیکشنری های مختلف و کشور های دیگر تعریف های دیگر دارد!

  • تعریف استارت آپ در دیکشنری وبستر: استارت آپ راه اندازی یک کسب و کار جدید است.
  • تعریف استارت آپ توسط مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا (USSBA): به کسب و کارهای که حول محور تکنولوژی شکل گرفته و از توانایی و پتانسیل رشد بالایی برخورد دار هستند.
  • تعریف استارت آپ توسط استیو بلنک: استارت آپ، سازمانی است که در جستجوی یک مدل کسب و کار که قابل تکرار و مقیاس پذیر است.
  • تعریف استارت آپ توسط اریک ریس: استارت آپ یک نهاد انسانی برای ارائه یک خدمت یا محصول جدید در شرایطی که ابهام های زیادی وجود دارد.