آموزش انتقال صفحات ۴۰۴ در وردپرس به صفحه اصلی

صفحات ۴۰۴ به صفحاتی گفته می شود که بدلیل وارد کردن اشتباه آدرس صفحات بوجود می آید و کاربر به صفحه ای که مبنی بر اشتباه بودن آدرس صفحه می باشد ، منتقل می شود ؛ همچنین دلیل دیگر بوجود آمدن صفحات ۴۰۴ در سایت…

دلایل استفاده نکردن از قالب ها و افزونه های Null شده (کرک شده)

متاسفانه شاهد پخش شدن فایل های قالب ها و افزونه ها به صورت Null (نال) هستیم. افراد سودجو، بر روی این محصولات تغییراتی اعمال می کنند که بتوانند از مصرف کنندگان این محصولات سوء استفاده کنند و با این روش درآمدزایی و یا صدمه های…